THE NEW S-XT

SpeedArc XT – hluboce působivý

SpeedArc XT přesvědčuje mimořádně zaostřeným obloukem a podstatně vyšší hustotou energie než srovnatelné procesy. V celém rozsahu výkonu zajišťuje tento proces mimořádně hluboký průvar do základního materiálu, což není srovnatelné s výkony provaření normálních MIG-MAG zdrojů. Díky zvýšenému tlaku oblouku do tavné lázně je MIG-MAG svařování se SpeedArc XT dobře ovladatelné v celém rozsahu výkonu, měřitelně rychlejší a tím maximálně hospodárné.

Také extrémně velké otevřené úhly svarů patří se SpeedArc XT minulosti. Již 40° úhel otevření stačí pro bezchybný svar. To šetří nejenom cenný čas, nýbrž i spoustu drahého materiálu.